Tuesday, November 12, 2013

Awit kay Isis

I was playing around with a translation. Hehehe.
 
 

Ako ang simula at wakas
Ako ang sinasamba at kinamumuhian
Ako ang puta at banal
Ako ang asawa't dalisay
Ako ang ina at ang ate
Ako ang kandungan ng aking nanay
Ako ang baog at maraming anak
Ako ang kinasal at ang matandang dalaga
Ako ang babaeng nanganak at ang birhen
Ako ang ginhawa matapos manganak
Ako ang ina at ama
Ako ang kapatid ng aking asawa
At siya ang tinakwil na anak
Sambahin ninyo ako
Sapagkat ako ang kalunus-lunos at ang dakila

Awit kay Isis, ikatlo o ikaapat na daangtaon,
sa pagsasaliksik ni Nag Hammadi

Source here.
Post a Comment