Thursday, March 8, 2012

Dal'wang Malayang Tula

KabitKasalanan bang maituturing kung ikay' naging pabaya?
Kasalanan bang ipinanganak akong maganda?

Dinagit ng pagnanasa ang kanyang mga mata
sa panahong binabalot ang puso ng lumbay.

Pumintig.
Umibabaw.
Sumirit.

Bahala na. 


***

Mga Ligaw na Kaluluwa

Aswang ka ba?
Dahil 'di ko nakikita ang aking repleksyon sa iyong mga mata.

Pumanaw na yata ang iyong diwa.
May lamig pa rin akong nadarama kahit na ako'y kasama.

Mga ngiting huwad.
Mga sayang pangibabaw.
Ang mga luha bang iya'y para sa akin talaga?

Sana maabot na rin ng iyong hinhuha
sa bawat sandaling siya ay iyong naaalala
at binabalikan mo ang nakaraan
hindi lang ikaw, pati ako
unti-unting naliligaw ang kaluluwa.


Post a Comment